Case study dużego domu mediowego – mierzalne efekty teambuildingu

Diagnoza: W końcówce roku zespół znajdował się w trudnej sytuacji, pojawiły się zmiany, nowe wyzwania postawione przed nowym Szefem przez Zarząd, a także dwóch nowych, niedoświadczonych menedżerów, którzy objęli dwa podzespoły.
Rozpoczęliśmy od diagnozy sytuacji w zespole za pomocą narzędzia on-line, które potwierdziło, iż zespół bardziej widzi się jako grupa robocza (co wg Kwestionariusza Efektywności Zespołu) stanowi najniższą formę zorganizowania dobrego zespołu) i wszystkie parametry, a w szczególności relacje w zespole wymagają rozwoju. Zespół miał kłopot z komunikacją, zaufaniem, współpracą i docenianiem swojej różnorodności.

Rozwiązanie: Wspólnie z trenerami przyjęliśmy następujący plan działań:

2 dniowy wyjazd – szkolenie teambuilding, gdzie pracowaliśmy nad oczyszczeniem atmosfery, zbudowaniem podstaw do dalszego funkcjonowania i umocnieniem roli 2 nowych menedżerów. Całość w formie gry scenariuszowej „Szkolenie agentów specjalnych”, we wciągającej i luźnej otoczce.

Cykliczne warsztaty (raz na 3-4 miesięce) w formie Expresso Training, czyli odbywające się w naszej siedzibie 3-4 godzinne sesje, które skupiały się na rozwoju następujących umiejętności:

  • komunikacja (głównie normy w zespole, komunikacja w stresie i sytuacjach kryzysowych)
  • udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Warsztaty były prowadzone przez trenerów z dużym zaangażowaniem, w formie interaktywnej i zróżnicowanej – z dużą ilością ćwiczeń i możliwością praktyki konkretnych umiejętności w zespole oraz elementami doskonale trafiającymi do generacji Y (gros mojego zespołu), czyli grami np. Mgła nad Europą, która stanowiła zwieńczenie cyklu i uzyskała najwyższe oceny w ankietach.

Rezultaty: Na koniec cyklu ponownie za pomocą analogicznego kwestionariusza rozwoju zespołu zmierzyliśmy efekty. Wyniki projektu znacznie przekroczyły oczekiwania – z poziomu 157 pkt (grupa robocza) zespół dotarł do poziomu 226 pkt (zespół autentyczny), a największy przyrost odnotowaliśmy w parametrze relacje w zespole.

Zmiana jest rzecz jasna odczuwalna w zespole, który znacznie skuteczniej komunikuje się i wspiera, co z kolei przekłada się na jego wyższą efektywność i realizację ambitnych celów, które zostały przed nim postawione.

PARTNERZY

KONTAKT