To okazja by zintegrować maksymalnie dużą liczbę osób w jednym miejscu. Zadaniem grupy jest znaleźć właściwy trop i rozwiązać zagadkę zaginionej grupy podróżników w Amazonii. Podczas gry uczestnicy zebrani na jednej sali konferencyjnej połączeni są w mniejsze zespoły. Każda grupa gromadzi się wokół plecaka jednego z zaginionych członków wyprawy do Amazonii. Plecaki zamknięte są na szereg kłódek, aby je rozbroić uczestnicy muszą użyć sprytu oraz wszystkich swoich zmysłów, by dotrzeć do rozwiązania. Istotnym elementem jest również współpraca pomiędzy grupami w trakcie gry.

INFORMACJE:

  • Optymalne dla grup: 10-100
  • Forma: indoor/outdoor
  • Czas trwania: 1 – 1,5 h

Korzyści dla zespołu

  • wzmocnienie umiejętności komunikacji, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania i podziału ról
  • unaocznienie organizacji jako zbioru zespołów realizujących wspólny cel
  • wzbudzenie twórczej energii poprzez rozwiązywanie zabawnych zagadek

Na czym polega gra?

Gra złożona jest z krótkiego wprowadzenia w fabułę podczas której uczestnicy wprowadzeni są w amazoński klimat przez naszych aktorów oraz scenografię.

Następnie rozwiązują zagadki zamknięte w plecakach podróżników ale również wykonują krótkie zadania wspólnie z innymi grupami. Zegar nieubłaganie odmierza czas a uczestnicy mają okazję rozwiązać szereg zagadek logicznych, odegrać usłyszaną melodię na cymbałkach, sprawdzić swój węch, pamięć i orientację na mapę podczas tego szaleńczego wyścigu z czasem.

Reference

PARTNERZY

KONTAKT