Jak motywować ludzi, organizować pracę, radzić sobie z nagłymi problemami i budżetem w zespołach projektowych? Zapraszamy do symulatora pracy kierownika zespołu projektowego!

Informacje:

  • Optymalne dla grup: 6-20 osób
  • Forma: indoor
  • Czas: 1 – 1,5 dnia

Korzyści dla zespołu

  • interaktywna forma nauki efektywnych zachowań liderskich nie tylko w zakresie zarządzania projektami, ale motywowania zespołu i organizacji jego pracy
  • możliwość obserwacji konsekwencji podejmowanych działań oraz bieżący feedback
  • nauka przez doświadczenie oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami
  • świetne narzędzie teambuildingowe – gra w Simultrain całym zespołem pozwala na usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole

Co to jest Simultrain?

Zapraszamy do spróbowania swoich sił w grywalnym demo!

www.sts.ch/smt/demo

Simultrain jest symulatorem stosowanym w szkoleniach w zakresie project managementu opracowanym przez szwajcarską firmę STS. Symulacja jest rozwijana od kilkunastu lat, zagrało w w nią ponad 95.000 użytkowników w ponad 50 krajach, w 18 językach i zgodnym ze standardami PMI oraz PRINCE.

Podczas gry uczestnicy muszą zmierzyć się z sytuacjami i problemami, które występują w trakcie projektu. Dzięki W czasie symulacji uczestnicy muszą zmierzyć się z sytuacjami i problemami, które występują w projektach. Dzięki SimulTrain mogą natychmiast obserwować konsekwencje decyzji, które podejmują. Jednocześnie podczas całej gry mogą śledzić na bieżąco zmiany w zakresie kosztów, harmonogramu, jakości, czy czynników ludzkich.
Symulator wykorzystuje nowoczesne multimedia – uczestnicy otrzymują telefony, e-maile, raporty, co tworzy realistyczną atmosferę projektu i wciąga uczestników warsztat.

Metodologia i wymagania

Uczestnicy podzieleni na grupy 3-4 osobowe grają w symulację i podejmują wszelkie decyzje jako odrębne zespoły. Pozwala to na porównywanie wyników pomiędzy podgrupami, uczenie się od siebie oraz zwiększenie dynamiki warsztatu dzięki aspektowi konkurencji. Trener zapoznaje uczestników z symulacją, moderuje grę i prowadzi podsumowania każdej części wskazując błędy jakie popełnili – zarówno w zakresie decyzji w grze jak i współpracy w podgrupie.

Warsztaty mogą być dedykowane zarówno do osób stawiających pierwsze kroki w zakresie zarządzania projektami (niezależnie od branży, czy poziomu stanowisk) jak i doświadczonych project managerów chcących sprawdzić swoje umiejętności w zaawansowanej symulacji. Istnieje możliwość dokładnego dopasowania poziomu gry do uczestników.

Gra Simultrain to również świetne narzędzie do mądrego teambuildingu z elementami edukacyjnymi – wiedza z zakresu motywowania, czy tworzenia harmonogramów ma zastosowanie w codziennej pracy nie tylko przy projektach, a sama gra daje mnóstwo satysfakcji i wciąga uczestników.

Referencje

PARTNERZY

KONTAKT