Warsztat oparty o uznaną na świecie teorię ról grupowych M.Belbina da Wam jednoznaczne odpowiedzi na pytania typu: Dlaczego rozpoczęte projekty nie są doprowadzane do końca? Kto powinien angażować się w pewne zadania, a kto nie? Kto może zastąpić szefa w nagłej sytuacji wymagającej wystąpienia publicznego?

Informacje:

  • Optymalne dla grup: 5-30 osób
  • Forma: indoor
  • Czas : 0,5-1 dzień

Korzyści dla zespołu

  • Możliwość przyjrzenia się dynamice zespołu w oparciu o role poszczególnych członków
  • Identyfikacja mocnych/słabych stron zespołu w kontekście brakujących ról
  • Usprawnienie komunikacji oraz skrócenie czasu potrzebnego do wykonania zadania lub porozumienia się (np. podjęcia decyzji)
  • Poznanie zasad, według których należy budować efektywny zespół
  • Poprawa współpracy w zespole poprzez zrozumienie różnorodności ról
  • Indywidualny raport rozwojowy dla każdego uczestnika i raport relacji w zespole dla szefa zespołu

Warsztat ten jest oparty uznane na całym świecie narzędzie diagnostyczne Ról Zespołowych Belbina, którego akredytację uzyskali nasi trenerzy. Zespół wypełnia narzędzie przed szkoleniem, a następnie podczas warsztatu – ćwiczeń zespołowych – zapoznajemy grupę z jej specyfiką poprzez pryzmat ról zespołowych.

Narzędzie to umożliwia uzyskanie jasnego obrazu zespołu i jego zdolności, mocnych i słabych stron oraz wskazuje jak wykorzystać silne strony każdego członka zespołu do efektywnego rozwoju całego zespołu.

Dostarcza również informacji gdzie potrzeba zespołowi wsparcia, by uzyskać najlepsze wyniki i stworzyć sytuację „win-win” dla zespołu. Daje możliwości stworzenia najbardziej skutecznych i wydajnych metod działania zespołu, planów rozwoju w kontekście wzmocnienia brakujących ról.

Referencje

PARTNERZY

KONTAKT