CSR Teambuilding – to wyjątkowa okazja na połączenie projektu społecznie odpowiedzialnego biznesu z działaniem integracyjnym i budującym tożsamość grupy.

Informacje:

  • Optymalne dla grup: 10 – 150
  • Forma: indoor/outdoor
  • Czas trwania: 3 – 8 h

Korzyści dla zespołu

  • Pobudzenie kreatywności, ekspresji
  • Możliwość przekazania istotnych treści (np. zakresu obowiązków, potrzeb grupy, czy jej wartości) w niestandardowy sposób, przełamanie barier
  • rozwój współpracy i umiejętności podziału zadań w zespole

Zadaniem uczestników podczas tego projektu jest kilkugodzinna praca zespołowa na rzecz jednostek potrzebujących (domy dziecka, przedszkola, czy zaniedbane obszary zielone – lasy, parki).

Działania, w jakie można zaangażować zespoły uczestników zależą oczywiście od potrzeb danej jednostki i są to najczęściej prace remontowe i porządkowe, inwestycje sprzętowe oraz meblowe oraz działania edukacyjne.

Integracyjne akcje prospołeczne i ekologiczne – czyli projekty Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to integracja, która realizuje ideę równowagi między interesem społecznym i ekologicznym, a efektywnością i dochodowością firmy. Podczas tych projektów wdrażamy ideę zrównoważonego rozwoju firmy, proponując integrację w duchu pomocy społecznej.

Projekty tego typu to nie tylko znakomity sposób budowania zespołu i podnoszenia jego morale, ale także niesamowita satysfakcja płynąca z pomagania. Zaś w kontekście szkoleniowym to świetna baza do praktyki zarządzania zespołem i projektem.

Referencje

PARTNERZY

KONTAKT